Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi, faydalanıcı kurumu çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında desteklenen 'Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama' Projesi' İzmir Büyükşehir Belediyesi ile  Peyzaj Araştırmaları Derneği tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Dirençli Kentler için Bir çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi kapsamında  pilot bölge olarak seçilen Balçova ilçesinde orta öğretim öğrencilerine "Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri" 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde verildi.  4 farklı okulda yaklaşık 560 öğrenciye ulaşılan eğitimde Proje Uzmanı Gökçen Kunter Karaduman proje hakkında öğrencilere bilgi verdi.  Proje kapsamında hazırlanan 'Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Kitapçığı' yazarı Banu Binbaşaran tarafından öğrencilere iklim değişikliği, küresel ısınma, kentsel ekoloji, yeşil altyapı konularını içeren eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrenciler sözcük avı, iklim tombalası gibi oyunlar oynadılar. Eğitim sonunda öğrencilere harici bellek, Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Kitapçığı  ve öğrencilere özel hazırlanan proje broşürü verildi.

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!