IklimIN projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Dirençli Kentler için Bir çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama' Projesi kapsamında, "Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliği İle Mücadelesi Uzman Eğitimi" 31 Ocak 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi.

İki ayrı oturumda yapılan eğitimin sabah gerçekleşen ilk oturumunda eğitime Büyükşehir meclis üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknik birimlerinde görev yapan personel katıldı. Öğlen gerçekleşen oturuma ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal birimlerinde görev yapan personel, ilçe belediyelerin ve il müdürlüklerinin ilgili personeli katıldı.

Eğitim öncesi ve sonrası tüm katılımcılara anket uygulandı. Ayrıca katılımcılara proje hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı not defterleri ile proje tanıtım broşürleri dağıtıldı. Bu çerçevede 1500 adet broşür katılımcıların geldiği birimlere iletmesi amacıyla dağıtıldı.

Eğitimin sabah oturumunun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yaptı. Gökçe konuşmasında “İzmir'de uzun süredir çevre sorunları gerçekliğinin farkına varmış bir belediye var ve yatırımlarını çevreci olarak geliştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa esaslı çözümleri araştırıyor, toplu taşımada lastik tekerlekten elektrikli ve raylı sisteme geçme yönünde önemli adımlar atıyor. Kent merkezlerinin genellikle yaya ve bisiklet ulaşımına yönelmesini öncelik alan bir seçimimiz var. Bunun genel çerçevesini de, karbon salımını azaltmak ana fikri üzerine kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020'ye kadar taahhüt ettiği 'yüzde 20 karbon salımını azaltma' sözünü adım adım yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

Projenin tanıtım sunuşunu gerçekleştiren PAD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. çiğdem Coşkun Hepcan, projenin İzmir'in iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı bir kent haline gelmesi yönünde çözümler üretmeyi amaçlayan bilimsel açıdan örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Hepcan, pilot alan olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sisteminin haritalandırıldığını ve alan kullanım ile değişim modellerin hazırlandığını belirtti. Hepcan, Proje kapsamında İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için elde edilen verileri ve analiz sonuçlarını içeren bir kılavuz kitap hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Toplantının eğitim bölümünde Dr. Nuran Talu, "Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliği İle Mücadelesi" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Talu sunumunda “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin standartlarını kullanarak Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nı uyguluyor. Burada çok önemsediğimiz ve fosil yakıt dediğimiz karbondioksit emisyonlarının azaltılması için gerek kent içi ulaşımda gerek atık yönetiminde birçok yeşil alan tasarımında pek çok atılımları var. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ciddi bir sera gazı azaltım hedefleri koyuyor ve bu adıma yürüyor. Türkiye'de 3 büyükşehir Ankara, İstanbul ve İzmir'dir. Ancak ne Ankara'nın ne de İstanbul'un iklim değişikliğiyle ilgili eylem planı yok. İzmir çok büyük yol aldı. Belediyenin kurguladığı kurumsal yapı bile iklim değişikliğini çok iyi anladığını gösteriyor. Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü gibi bir birimi çoğu kent ayırarak çalışır. Oysaki hem doğayı koruyacaksınız hem de sera gazı emisyonlarını azaltacaksınız." dedi.

Eğitimin öğlen oturumunun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Yıldız Devran yaptı. öğlen oturumunda PAD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan tekrar Projenin tanıtım sunuşunu gerçekleştirdi. öğlen oturumunun eğitim bölümünde Dr. Nuran Talu tekrar "Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliği İle Mücadelesi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitime sabah oturumunda 158, öğlen oturumunda 110 kişi olmak üzere toplamda 268 kişi katıldı.

 

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!