Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği iş birliği ile desteklenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütmekte olduğumuz "Dirençli Kentler İçin Bir çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesinin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 16 Nisan 2018 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.


Proje kapsamında yapılanlar ve yapılacaklar; ilçe belediye temsilcilerine, üniversite temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşları üyelerine anlatıldı.  Pilot bölge olarak seçilen Balçova'da, 18 ay sürecek çalışma sonrasında kentin yeşil alt yapısının belirlenmesinin yanında 2050 ve 2100 yıllarına ait iklim senaryoları ile modelleri de üretilecek. Avrupa Birliği'nden 150 bin 386 Avro hibe desteği almaya hak kazanan proje sonrasında aynı zamanda İzmir'in ‘Yeşil Altyapı ve Ekosistem Servisleri Kılavuzu' hazırlanacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmasında; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küresel iklim değişikliğine yaklaşımına ilişkin bilgiler verdiği ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeden beklentisinin de bu genel bütünlüklü çerçevenin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak küresel iklim değişikliğine yaklaşımına ilişkin bir özet yapmak istiyorum. Bizim bu projeden beklentimizin de o genel bütünlüklü çerçevenin bir parçası olduğunu söylemek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak karbon salımını %20 azaltım sözü taahhüt etmiş durumdayız. Dolayısıyla Kentimize ve doğaya bakış açısı olarak büyük bir hedef koymuş durumdayız. Böyle bir hedefi hayat geçirmek birçok alanda birbirini bütünleyen işler yapmakla mümkün olabilir. %20 lik hedefi Başkanımızın imzaladığı bir sözleşme ile taahhüt altına aldıktan sonra hatta bunun öncesin de de, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir kentinin doğası ile çevresi ile bir bütün olarak nasıl koruyup gelecek kuşaklara aktarabiliriz hedefi ile çalışıyor.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin yaptığı açılış konuşmasının ardından, projenin tanıtım sunumu yapmak üzere Proje Yönetim Uzmanı S. Gökçen Karaduman;  “çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IklimIn projesinin bir çatı proje olduğu ve amacının da ülkemizde iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesidir. Peyzaj Araştırmaları Derneği'nin eş-faydalanıcı olduğu projemizin amacı, yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek, iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kentsel alan yaratılmasıdır. “ dedi.

 

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!