Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa'da imzalanmıştı. Sözleşmeye taraf olan 38 ülkede bu yıl ilk defa sözleşmenin yıl dönümü “Avrupa Konseyi Uluslararası Peyzaj Günü” olarak kutlanıyor. Uluslararası Peyzaj Günümüz kutlu olsun! Ortak paylaşımımız, kültürel ve doğal mirasımızın ifadesi olan peyzaj sözleşmede bakın nasıl tarifileniyor;

… kültürel, ekolojik ve çevresel yönleriyle kamu yararı sağlar. Peyzajların akılcı yönetimi, korunması ve planlanması ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynar;

…doğal ve kültürel mirası şekillendiren yerel toplulukların oluşmasında başlıca etkendir. Toplum refahının artırılmasına katkı sağlar

… kentsel alanlardan kırsal alanlara, bozulmuş alanlardan önemli koruma statüsüne sahip alanlara, sıradışı güzelliğe sahip alanlardan gündelik yaşamımızı çevreleyen alanlara kadar tüm alanlarda insanların yaşam kalitesini belirler;

…toplumsal ve bireysel yaşam kalitesinin ve refahının anahtar göstergesi olan peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması herkesin görev ve sorumluluğudur.  

https://www.coe.int/en/web/landscape/-/20-october-2017-first-international-landscape-day-of-the-council-of-europe

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!