Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan  “İklim Değişikliği Alanında Ortak çabaların Desteklenmesi Projesi”  Türkiye'de ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek için kamu farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği iş birliği ile desteklenen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüteceğimiz 18 ay süreli "Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities" projemiz 15 Eylül 2017 tarihinde başlamıştır.

Proje kapsamında;

-İzmir'in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak,

-Pilot ilçe olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sistemi haritaladırılacak ve alan kullanım ve değişim modelleri oluşturulacak,

-Kentsel ekosistem hizmetleri hesaplanarak haritalandırılacak,

-Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturulacak,

-AB ülkesinde yer alan başarılı uygulamalar ziyaret edilecek,

-Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap oluşturulacak ve

-Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlar için seminerler ve çalıştaylar düzenlenecektir.

27 Eylül 2017 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de Açılış Konferansı düzenlenen projenin, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde proje uygulama eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

16 Ekim 2017 tarihinde çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Proje Teknik Destek Ekibi, Proje Ekibine 1. İzleme Ziyaretini gerçekleştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje uzmanları Eylem Demircioğlu ve Özlem Sevinç Gökçen, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü uzmanları Akın Küçükyılmaz ve Çağlar Tükel ile Proje Yönetim Uzmanı Gülin özdemir'in katıldığı toplantıda proje faaliyetleri  ve zaman çizelgesi üzerinden projenin işleyişi hakkında değerlendirmeler  ve öneriler yapılmıştır.

 

 

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!