Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığı ile yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldık.

Proje detayları için; https://iklimuyum.undp.org.tr/