10. Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi 60 ülkeden 900 kişinin katılımıyla Milano Bicocco Universitesinde 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arrasında gerçekleşti. Kongre açılış oturumunda IALE- TR’nin kuruluşu da duyuruldu.
“Antroposen’de Doğa ve Toplum: Peyzaj Ekolojisi Için Fırsat ve Zorluklar” temasıyla toplanan kongrede modelleme, planlama, yönetişim, biyokültürel peyzajlar, doğa koruma, iklim değişikliği etkileri ve farklı ekosistemlerde direnç, uyum çalışmaları, ekosistem servisleri, eğitim ve vatandaşlık bilimi, peyzaj yapısından işlevlerine, gelecek senaryoları ve yenilikçi peyzajlar, yeşil ve mavi altyapı, peyzaj dinamiği ve dönüşümü, peyzaj ekolojisi ve teknoloji konularını kapsayan 20 temada sözlü ve poster sunumlar eşliğinde çalışmalar aktarıldı.
 
Kongreye Türkiye’den başkan yardımcımız Doç. Dr. Çiğdem COŞKUN HEPCAN, dernek üyelerimizden Prof. Dr. Şerif HEPCAN, Prof. Dr. Dicle OĞUZ, Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ, Semiha DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KAÇMAZ katıldı. Türkiye’de üretilen çalışmalar 4 sözlü sunumda katılımcılara aktarıldı. 
 

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!