Proje Referans Numarası: TUR/SGP/OP7/Y1/CORE/BD/21/02Pb

Hibe Faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)

Uygulama İli: Ankara

Hibe Sağlayan Kurum: UNDP GEF Küçük Destek Programı (SGP)

Süre: 12 ay (31 Mayıs 2021-31 Mayıs 2022)

Toplam Bütçe: 10.000 Dolar

Projenin Amacı
Projenin temel amacı vatandaş bilimi ile kentlerde ağaç envanterini yaygınlaştırmak üzere “Ağacım” mobil uygulamasının geliştirilmesidir. Açık veri ilkesi ile hazırlanan uygulamada elde edilen verilerin paylaşılması ve yaygın kullanımı da hedeflenmiştir. Ayrıca ağaçların kent ekosistemine katkıları, ağaç envanteri ve ekosistem hizmetleri konularında bilgi vermek, uygulamayı tanıtmak ve kullanımını yaygınlaştırarak kapsamlı veriler üretilmesine zemin oluşturmak amacıyla “Ağaç Envanteri ve Ekosistem Hizmetleri Teknik Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Faaliyetler/Çıktılar
- Vatandaşlarda ağaç bilgisinin artırılması ve ağaç envanteri çalışmalarının desteklenmesi amacıyla “Ağacım” mobil uygulamasının geliştirilmesi
- Uygulamanın test edilmesi amacıyla Ankara Kumrular Caddesi örneğinde vatandaş bilimi kapsamında ağaç envanteri çalışmasının gerçekleştirilmesi
- Pilot Uygulama kapsamında envanteri yapılan türlerin “Ekosisteme Faydalarının” ve “Ekosistem Hizmetleri Değerlerinin” hesaplanması
- “Ağaç Envanteri ve Ekosistem Hizmetleri Teknik Kılavuzu” nun yayınlanması ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtılması

Ağaç Envanteri ve Ekosistem Hizmetleri Teknik Kılavuzu'na ulaşmak tıklayın.

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!