(Green Revision: A Framework for the Resilient Cities)

Proje Referans Numarası: TR2013/0327.05.01-02/099

Hibe Faydalanıcısı: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Hibe Eş-faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)

İştirakçi: The Society for Urban Ecology (SURE) - Kentsel Ekoloji Derneği

Uygulama ili: İzmir

Proje Yürütme Birimi: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

Hibe Sağlayan Kurum: Avrupa Birliği ve Türkiye

Faydalanıcı Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Süre: 18 ay (15 Eylül 2017-14 Mart 2019)

Toplam Bütçe: 150.386 Avro

Projenin Amacı

İzmir ili ve çevresinde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğine karşı kentin direncini artırmaktır.

Faaliyetler/Çıktılar

- İzmir ili ve çevresinde 2050 ve 2100 yıllarına ait iyimser ve kötümser iklim senaryoları için iklim modellerinin oluşturulması

- Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sisteminin haritalandırılması ve alan kullanım ve değişim modellerinin oluşturulması

- Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesi için düzenleyici kentsel ekosistem hizmetlerinin hesaplanarak haritalandırılması

- Yapılan tüm haritalandırmalar, modellemeler ve analizler sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyumlu bir kent olabilmesi için önerilerin sunulması

- İl ve ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kurumlar için seminerler, eğitimler ve uluslararası konferans/kapanış toplantısının düzenlenmesi

- Belediyelerin ilgili birimlerindeki personeline yönelik iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve kentsel yeşil altyapı ile iklim değişikliği ilişkisi konularında seminer verilmesi

- Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve diğer ilgili kurumların katılımıyla uluslararası konferans/kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi

- Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan en az 500 ortaöğretim öğrencisine kentsel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konularında eğitimler verilmesi

- Ortaöğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere kentsel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konularını içeren en az 30 sayfalık eğitim kitapçığının üretilmesi ve 1000 adet basımı yapılarak dağıtılması

- İklim değişikliği ve kentsel ekoloji hakkında temel bilgileri içeren iki farklı yaş grubuna (yetişkinler ve çocuklar) hitap eden broşürlerin hazırlanması ve 10.000 adet basımı yapılarak dağıtılması

- Yeşil altyapı aracılığıyla kentsel direncin sağlandığı Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi

- Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgilerin yer aldığı en az 150 sayfalık kılavuz kitabın oluşturulması

Görsel için kaynak: http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-viaducts-vote-remove-1.3291781

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!