İklim Değişikliğine Dirençli Kentler için Bir çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Kılavuzu İndir

A framework for Resilient Cities to Climate Change Download