(Green Revision: A Framework for the Resilient Cities)

Proje Referans Numarası: TR2013/0327.05.01-02/099

Hibe Faydalanıcısı: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Hibe Eş-faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)

İştirakçi: The Society for Urban Ecology (SURE) - Kentsel Ekoloji Derneği

Kentsel peyzaj düzenleme çalışmalarının en önemli elemanlarından biri yeşil alanların oluşturulmasında kullanılan bitkilerdir (Koç 1977)[1]. Bu alanların içinde yer aldığı bölgenin iklimi, ışık, sıcaklık, yağış, nem, buharlaşma ve rüzgar gibi faktörleri ile bitki yaşamını etkilemektedir. Her bitkinin çeşitli iklimsel özelliklere karşı tolerans düzeyi farklılık göstermektedir (Dilaver 2001)[2]. Buna göre iklimsel faktörler ve koşullar, kentsel yeşil alanlarda kullanılacak bitkisel materyalin seçiminde belirleyici olmaktadır. Günümüzde, bitki yaşamını, kentsel yeşil alanlarda kullanılan bitki topluluklarının durumunu ve dolayısıyla bu alanların kent ekolojisine ve kentsel yaşam kalitesine etkisi üzerinde belirleyici olan süreçlerden birisi de iklim değişikliğidir.

Proje Referans Numarası: CFCU/TR2011/0135.15-01/05

Hibe Faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)

Hibe Eş-faydalanıcısı: Çankaya Belediyesi

Hibe Eş-faydalanıcısı: Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH)

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!