Proje Referans Numarası: CFCU/TR2011/0135.15-01/05

Hibe Faydalanıcısı: Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD)

Hibe Eş-faydalanıcısı: Çankaya Belediyesi

Hibe Eş-faydalanıcısı: Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH)

Uygulama İli: Ankara, Türkiye - Odemira, Portekiz

Süre: 12 ay (15.02.2016-14.02.2017)

Toplam Bütçe: 143.332,60 €

Hibe Sağlayan: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Faydalanıcı Kurum: Avrupa Birliği Bakanlığı

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Projenin Amaçları

Türkiye ve AB'deki ilgili kuruluşların iklim değişikliğine uyumu için, sürdürülebilir ortaklıklar ve ağ kurulması.

Doğru uygulamalar için; çalışma ziyaretleri ve eğiticilerin eğitimi programı geliştirilmesi ve eğitimlerin yapılması.

Çankaya’da yağmur hasadı yöntemini uygulamak için kapasite artırımı.

İklim değişikliğine uyum konusunda uygulama rehberi hazırlanması.

Faaliyetler/Çıktılar

İklim değişikliğine uyum iletişim ağı kurmak için veri tabanı oluşturulmuştur (Rehber kitabın 56-63 sayfaları arasında yer almaktadır: http://www.pad.org.tr/yagmur_hasadi_kitabi.pdf).

Su tutma peyzajları konusunda Portekiz’de iki hafta süreyle eğiticilerin eğitimi programı uygulanarak on iki eğitici yetiştirilmiştir.

Su tutma peyzajlarının önemi ve pratik uygulama metodları konusunda beş erkek ve beş kadın çiftçi ile Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı, Park ve Bahçeler Müdürü ve Müdür Yardımcısı’na Portekiz’de üç günlük uygulamalı eğitim verilmiştir.

AMH ekibi Ankara’ya çalışma ziyaretleri düzenleyerek hem yasal/yönetsel süreçler yöneticilerle tartışılmış hem de Çankaya Belediyesi mülki sınırları içinde yer alan kentsel ve kırsal alan örneklerinde yağmur hasadı projeleri üretilmiştir.

Çankaya Belediyesi’nde yağmur hasadı yöntemini uygulamak için çiftçilere ve uzmanlara yönelik kapasite arttırımı için toplantılar düzenlenmiştir.

AMH ekibinin ve birçok uzmanın konuşmacı olarak katılımı ile 185 kişi katılımlı uluslararası konferans organize edilmiştir. Konferans sunumlarına buradan erişebilirsiniz: http://www.pad.org.tr/sunumlar.php

İklim değişikliğine uyum konusunda uygulama rehberi hazırlanmıştır (Rehber kitaba buradan erişebilirsiniz: http://www.pad.org.tr/yagmur_hasadi_kitabi.pdf).

45 gazete haberi, 4 radyo programı ve 2 adet röportaj ile projenin başarısı duyurulmuştur.

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!